ประกาศสอบราคาการจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงที่โรงพยาบาลปาย

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาการจ้างก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงที่โรงพยาบาลปาย ตำบลเวียงใต้ อำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง ที่โรงพยาบาลปาย ตำบลเวียงใต้ อำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเอกสารแนบประกอบ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ .pdf ดาวน์โหลดเอกสารแนบ .zip   **ข้อมูลอัพเดท June 23, 2015