29 กันยายน วันหัวใจโลก เพราะหัวใจต้องได้รับการดูแล

29 กันยายน วันหัวใจโลก เพราะหัวใจต้องได้รับการดูแล           29 กันยายน ของทุกปี เป็นวันหัวใจโลก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะโรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนทั่วโลก  โรคหัวใจ โรคที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกเป็นอันดับต้น ๆ ถือเป็นโรคร้ายที่น่ากลัวมากอีกโรคหนึ่ง ถึงขนาดที่สมาพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation) ต้องกำหนดให้มีวันหัวใจโลก (World Heart Day ) เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความรุนแรงของโรคนี้กันเลยทีเดียว แต่เราเชื่อว่าคนไทยหลาย ๆ คน คงจะไม่ค่อยรู้จักวันสำคัญวันนี้กันสักเท่าไร ดังนั้นในวันนี้ เราจึงจะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องราวและที่มาที่ไปของวันหัวใจโลกกันค่ะ      ประวัติความเป็นมาของวันหัวใจโลก  วันหัวใจโลกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2000 โดยสมาพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation) อันเกิดจากความร่วมมือของสององค์กร คือ The International Society of Cardiology (ISC) และ International Cardiology Federation ซึ่งได้ร่วมกันก่อตั้งวันหัวใจโลกขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้วันนี้เป็นวันสำคัญสากลที่ช่วยเตือนให้คนทั่วโลกตระหนักถึงอันตรายของโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งนับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น […]