สุขาภิบาล รพ.ปาย เชิญชวนจนท.รพ.สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ูยุงลาย

  งานสุขาภิบาล กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลปาย ร่วมทำกิจกรรม BIG CLEANING DAY สำรวจและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลายในโรงพยาบาล เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. แล้วพบกันที่บริเวณลานสนามบาส รพ.ปาย

ประชุมการป้องกันควบคุมโรคระบบทางเดินอาหาร

“วันเสาร์ ที่ 23 สิงหาคม 2557 นายอำเภอปาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย และโรงพยาบาลปาย ร่วมกับสถานศึกษาในอำเภอปาย และผู้ประกอบการร้านอาหารในสถานศึกษา ได้ทำการประชุม หารือ เพื่อหามาตรการในการดูแล ป้องกัน เกี่ยวกับโรคในระบบทางเดินอาหาร อาหารเป็นพิษ” From ประชุมการป้องกันควบคุมโรคระบบทางเดินอาหาร. Posted by โรงพยาบาลปาย on 8/28/2014 (24 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2