รพ.ปาย : ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้าง 5 ตำแหน่งและตัวสำรอง

ประกาศรพ.ปาย : ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 5 ตำแหน่ง  => ตามที่ประกาศโรงพยาบาลปาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 5 ตำแหน่งนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการรับสมัคร่จนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว จึงขอประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกผู้ที่ได้รับเลือกให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวดังนี้ 1. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท ปฏิบัติงานที่งานจ่ายกลาง คือ นางสาวเกสรา เกียรติยศ    ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 2. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท คือ – นางสาวศิริลักษณ์ หู่เลา     ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 3. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท คือ – ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 […]