งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 57

“๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรสาธารณสุขที่เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๙ ท่าน ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน” From งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 57. Posted by โรงพยาบาลปาย on 9/15/2014 (Showing 56 of 100 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

งานเลี้ยง “กายไกล ใจผูกพัน

“วันที่ 29 กันยายน 2557 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปาย ร่วมกันจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ คุณสุพิณ สารคำ และ คุณอัมพร สวัสดิชัย และเลี้ยงส่ง นายแพทย์อภินัช รุ่งเรืองโรจนชัย และ คุณณัชยา เหล่าอุุล นักโภชนากรโรงพยาบาลปาย ด้วยบรรยากาศอันแสนอบอุ่น ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงพยาบาลปาย” From งานเลี้ยง “กายไกล ใจผูกพัน”. Posted by โรงพยาบาลปาย on 10/01/2014 (Showing 56 of 125 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2