จนท.รพ.ปายร่วมงานกีฬาสามดอยสัมพันธ์ ณ รพ.ปางมะผ้า

เจ้าหน้าที่ รพ.ปาย ร่วมกิจกรรมงานกีฬา “สามดอยสัมพันธ์” และงานกีฬาภาคค่ำ(Sport night) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลปางมะผ้าโดยในปีนี้เจ้าภาพการจัดงานคือ รพ.ปางมะผ้าโดยเป็นกิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรักและสามัคคีกันภายในองค์กร และระหว่างองค์กร 3 องค์กรด้วยกันได้แก่ 1.รพ.ปางมะผ้า 2.รพ.ปาย 3.รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่เวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี

Pre Sport สามดอยสัมพันธ์

“ก่อนถึงวันจริง ศุกร์ – เสาร์ ที่ 30 – 31 มกราคม 2558 นี้ ณ เครือข่ายสุขภาพ รพ.ปาย กีฬาประจำปี สามดอยสัมพันธ์ แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่เหลือรอภาพวันจริง จากกล้อง ฝ่ายโสตฯ :D” From Pre Sport สามดอยสัมพันธ์. Posted by โรงพยาบาลปาย on 1/27/2015 (7 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

กีฬาสามดอยสัมพันธ์ ครั้งที่ 6

“กีฬาประจำปีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 3 เครือข่ายบริการสุขภาพ (ปาย – ปางมะผ้า – วัดจันทร์) โดยปี 2558 จัดเป็นครั้งที่ 6 และเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอปาย หรือ cup ปายเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 30 – 31 ม.ค.2558 ที่ผ่านมานี่เอง” From กีฬาสามดอยสัมพันธ์ ครั้งที่ 6. Posted by โรงพยาบาลปาย on 2/13/2015 (Showing 56 of 251 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2