ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมิถุนายน

“วันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 น. ชมรมวิธีพุทธโรงพยาบาลปาย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ให้เจ้าหน้าที่ ผู้มารับบริการ ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วยได้ทำบุญร่วมกัน” From ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมิถุนายน. Posted by โรงพยาบาลปาย on 6/17/2014 (Showing 40 of 51 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

ชาวรพ.ปาย ร่วมกันทำบุญต้อนรับปีใหม่

“ชาวรพ.ปาย ร่วมกันทำบุญต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในวันทำงานวันแรกของปี ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและมีความสุขตลอดปีครับ สาธุ” From ชาวรพ.ปาย ร่วมกันทำบุญต้อนรับปีใหม่. Posted by โรงพยาบาลปาย on 1/05/2015 (24 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

กิจกรรมทำบุญสถูปเนื่องในวันปีใหม่และผ่านการรับรอง HA

“เช้านี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปายได้พร้อมใจกันทำบุญสถูปเนื่องในวันปีใหม่และผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานต่อไป” From ทำบุญสถูปเนื่องในวันปีใหม่และผ่านการรับรอง HA. Posted by โรงพยาบาลปาย on 1/15/2015 (Showing 56 of 86 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

กิจกรรมทำบุญใส่บาตร

“วันนี้ 25 ก.พ. 2559 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปายพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปายร่วมกันทำบุญใส่บาตรเพื่อเป็นสิริมงคล ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร สมบัติทุกท่านเทอญ” From เช้านี้ทำบุญใส่บาตร. Posted by โรงพยาบาลปาย on 2/25/2016 (56 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

วิถีพุทธ กิจกรรมทำบุญใส่บาตร

“ทำบุญใส่บาตร 12 เมษายน 2559” From วิถีพุทธ. Posted by โรงพยาบาลปาย on 4/12/2016 (Showing 56 of 67 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

ทำบุญครบรอบ ๓๗ ปี โรงพยาบาลปาย

“ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทราทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยครับ รายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนจัดซื้อตู้เย็นเก็บศพ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลปายต่อไปครับ” From ทำบุญครบรอบ ๓๗ ปี โรงพยาบาลปาย. Posted by โรงพยาบาลปาย on 5/28/2016 (Showing 56 of 191 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

กิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันพระ

“ถือเป็นกิจกรรมดีๆอีกกิจกรรมหนึ่งสำหรับชาวโรงพยาบาลปาย ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยทุกท่าน ที่จะได้มีโอกาสทำบุญร่วมกันในการใส่บาตรทุกวันพระตลอดช่วงเข้าพรรษานี้ ก็ขออนุโมธนาบุญให้กับทุกๆท่านด้วยนะครับ สาธุ..” From ทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันพระ. Posted by โรงพยาบาลปาย on 8/09/2016 (24 items) กิจกรรมดีๆทำบุญใส่บาตรในวันพระตลอดพรรษานี้… กิจกรรมดีๆทำบุญใส่บาตรในวันพระตลอดพรรษานี้… กิจกรรมดีๆทำบุญใส่บาตรในวันพระตลอดพรรษานี้… กิจกรรมดีๆทำบุญใส่บาตรในวันพระตลอดพรรษานี้… กิจกรรมดีๆทำบุญใส่บาตรในวันพระตลอดพรรษานี้… กิจกรรมดีๆทำบุญใส่บาตรในวันพระตลอดพรรษานี้… กิจกรรมดีๆทำบุญใส่บาตรในวันพระตลอดพรรษานี้… กิจกรรมดีๆทำบุญใส่บาตรในวันพระตลอดพรรษานี้… กิจกรรมดีๆทำบุญใส่บาตรในวันพระตลอดพรรษานี้… กิจกรรมดีๆทำบุญใส่บาตรในวันพระตลอดพรรษานี้… กิจกรรมดีๆทำบุญใส่บาตรในวันพระตลอดพรรษานี้… กิจกรรมดีๆทำบุญใส่บาตรในวันพระตลอดพรรษานี้… กิจกรรมดีๆทำบุญใส่บาตรในวันพระตลอดพรรษานี้… กิจกรรมดีๆทำบุญใส่บาตรในวันพระตลอดพรรษานี้… กิจกรรมดีๆทำบุญใส่บาตรในวันพระตลอดพรรษานี้… กิจกรรมดีๆทำบุญใส่บาตรในวันพระตลอดพรรษานี้… กิจกรรมดีๆทำบุญใส่บาตรในวันพระตลอดพรรษานี้… กิจกรรมดีๆทำบุญใส่บาตรในวันพระตลอดพรรษานี้… กิจกรรมดีๆทำบุญใส่บาตรในวันพระตลอดพรรษานี้… กิจกรรมดีๆทำบุญใส่บาตรในวันพระตลอดพรรษานี้… กิจกรรมดีๆทำบุญใส่บาตรในวันพระตลอดพรรษานี้… กิจกรรมดีๆทำบุญใส่บาตรในวันพระตลอดพรรษานี้… กิจกรรมดีๆทำบุญใส่บาตรในวันพระตลอดพรรษานี้… กิจกรรมดีๆทำบุญใส่บาตรในวันพระตลอดพรรษานี้… Generated by Facebook Photo Fetcher 2

กิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันพระ

“กิจกรรมทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันพระ ขึ้น8 ค่ำ เดือน 9 ของวันที่ 11 สิงหาคม 2559 กิจกรรมดีๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นทุกวันพระตลอดช่วงเข้าพรรษานี้ ขออนุโมธนากับทุกท่านนะครับ สาธุ” From กิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันพระ. Posted by โรงพยาบาลปาย on 8/11/2016 (7 items)

บรรยากาศทำบุญตักบาตรยามเช้าในโรงพยาบาล

“บรรยากาศทำบุญตักบาตรยามเช้าในโรงพยาบาลเนื่องในวันพระ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 14 ค่ำ เดือน 9 ขออนุโมธนากับทุกท่าน มีความสุขกับการทำงานทุกท่านนะครับ สาธุ” From บรรยากาศทำบุญตักบาตรยามเช้าในโรงพยาบาล. Posted by โรงพยาบาลปาย on 9/01/2016 (15 items) บรรยากาศทำบุญตักบาตรยามเช้าในโรงพยาบาลเนื่องในวันพระ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 14 ค่ำ เดื… บรรยากาศทำบุญตักบาตรยามเช้าในโรงพยาบาลเนื่องในวันพระ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 14 ค่ำ เดื… บรรยากาศทำบุญตักบาตรยามเช้าในโรงพยาบาลเนื่องในวันพระ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 14 ค่ำ เดื… บรรยากาศทำบุญตักบาตรยามเช้าในโรงพยาบาลเนื่องในวันพระ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 14 ค่ำ เดื… บรรยากาศทำบุญตักบาตรยามเช้าในโรงพยาบาลเนื่องในวันพระ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 14 ค่ำ เดื… บรรยากาศทำบุญตักบาตรยามเช้าในโรงพยาบาลเนื่องในวันพระ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 14 ค่ำ เดื… […]