บริษัทประกันสุขภาพที่ดีที่สุด 10 แห่งในประเทศไทย

                      บริษัทประกันสุขภาพที่ดีที่สุด 10 แห่งในประเทศไทย

การทำประกันสุขภาพนั้นจำเป็นอย่างมากในการคุ้มครองและประกันเหตุการไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อสร้างความมั่นคงและกระจายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งจะมีข้อแตกต่างจากประกันชีวิตเล็กน้อยค่ะ หากเลือกประกันสุขภาพที่ได้ผลตอบแทนดี ก็จะถือเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าค่ะ

ในขณะเดียวกัน เนื่องจากมีผู้สนใจการทำประกันสุขภาพจำนวนมาก บริษัทการเงินและบริษัททำประกันหลายาๆ แห่งจึงได้ออกโปรแกรมหรือกรมธรรม์มากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า วันนี้เราจึงมีวิธีการเลือกบริษัทประกันสุขภาพมาให้เลือกพิจารณากันค่ะ

  1. ททำบริษัประกันที่มีความมั่นคงทางการเงิน

บริษัทประกันสุขภาพควรต้องมีแผนบริหารการเงินที่ชัดเจน โปร่งใสและตรวจสอบได้ นำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินและมีเงินหมุนเวียน (cash flow) ที่ดี มีความมั่นคงเพื่อเป็นการรับประกันว่าจะสามารถสนับสนุนลูกค้าได้เป็นไปตามผลตอบแทนที่ระบุไว้ในรายละเอียดกรมธรรม์

  1. บริษัทมีกรมธรรม์หรือโปรแกรมที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม

เนื่องจากลูกค้าหลายๆ ท่านย่อมมีความต้องการที่ระบุไว้ในการทำกรมธรรม์ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตและข้อจำกัดหลายๆ อย่าง ทางบริษัทจะต้องมีกรมธรรม์หรือโปรแกรมที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความมั่นคงและช่วยเหลือลูกค้าอย่างแท้จริง

  1. บริษัทที่มีกรมธรรม์หรือโปรแกรมที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด

ลูกค้าควรต้องเลือกบริษัทประกันที่ให้ความคุ้มค่ากับัลูกค้ามากที่สุด ในการเคลมค่าสินไหมทดแทนหรือการจ่าบเบี้ยประกัน ควรไม่ขูดรีดลูกค้ามากเกินไป เพราะฉะนั้นก่อนการเลือกทำประกัน ลูกค้าควรนำกรมธรรม์จากหลายๆ บริษัทที่ลูกค้าสนใจมาเปรียบเทียบกันเสียก่อนเพื่อให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากรมธรรม์ไหนที่ดีที่สุด

  1. เลือกบริษัทที่มีนโยบายดำเนินงานที่ชัดเจนและเน้นความพอใจของลูกค้า

ควรเลือกบริษัทที่มีการบริหารงานที่โปร่งใสน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ มีพันธกิจอย่างชัดเจนในการดูแลลูกค้าและมุ่งมั่นเพื่อคืนประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า กลั่นกรองมาจกการบริหารงานที่มีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เชี่ยวชาญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

  1. มีศูนย์หรือสาขาที่คลอบคลุมทั่วพื้นที่

ความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการจากบริษัทประกันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากยากที่จะมองข้ามได้ ลูกค้าควรเลือกพิจารณาบริษัทประกันสุขภาพที่มีสาขาครอบคลุมในหลายๆ ภูมิภาคและใกล้บ้านของลูกค้าเพื่อความสะบายในการเข้ารับบริการของลูกค้าเองและยังง่ายต่อการลงพื้นที่ของพนักงานประกันอีกด้วย

  1. บริษัทมีนโยบายในการอบรมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

ทางบริษัทควรต้องมีโปรแกรมอบรบให้ความรู้กับบุคลากรในบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและความรู้พร้อมพัฒนา สร้างความมั่นคงให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืนไปตามยุคสมัย มีการเน้นในเรื่องของการใส่ใจบริการเป็นอย่างดี

  1. มีการคิดดอกเบี้ยอย่างเป็นธรรมสำหรับผู้เอาประกันภัย

ในการคิดหรือคำนวณดอกเบี้ยนั้นบริษัทต้องคำนวณภายใต้พื้นฐานของความโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เอาประกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบจนเกินไป มีความเหมาะสมเทียบกับอัตราความเสี่ยงภัยของการประกันภัยในแต่ละประเภท

ในการคิดคำนวนดอกเบี้ยนั้นบริษัทประกันสุขภาพต้องคำนวณภายใต้พื้นฐานของความสื่อสัตย์และโปร่งใส่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันภัยมากที่สุด ไม่เอารัดเอาเปรียบจนเกินไป เพมาะสมเมื่อเทียบกับอัตราการเสี่ยงภัยของประกันชีวิตในแต่ละประเภท

  1. มีรายละเอียดกรรมธรรม์ที่เข้าใจง่าย

บริษัทประกันสุขภาพต้องมีการนำเสนอกรมธรรมธ์และรายละเอียดระบุอย่างเข้าใจง่าย เมื่อลูกค้าอ่านแล้วต้องเข้าใจมาก ไม่ซับซ้อน วกวนและเต็มไปด้วยช่องโหว่เพื่อเอารัดเอาเปรียบลูกค้า เมื่อลูกค้าสงสัย ทางพนักงานก็อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้อย่างทันที ไม่น่าสงสัย

  1. มีรูปแบบการดำเนินงานที่มีคุณภาพ

ต้องมีรูปแบบการดำเนินงานหรือปรสานงานที่เข้าใจง่าย กระชับ ฉับไว ไม่โอนไปทางนั้นที ทางโน้นทีเมื่อลูกค้าติดต่อขอความช่วยเหลือ หลายๆ บริษัทประกันสุขภาพยังขาดประสิทธิภาพตรงนี้อยู่ทำให้การติดต่อของลูกค้าเพื่อรับผลประโยชน์เป็นไปอย่างสับสน ไม่ประติดประต่อและไม่น่าประทับใจ

  1. บริษัทมีคำวิจารณ์ที่สมเหตุสมผล

ก่อนจะตัดสินใจเลือกทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันที่ไหนสักแห่ง ลูกค้าควรต้องอ่านคำวิจารณ์และหาข้อมูลของบริษัทนั้นๆ ทางอินเทอร์เนตให้ดี ว่ามีคำวิจารณ์ด้านดีมากกว่าด้านลบหรือไม่เนื่องจากการที่บริษัทประกันสุขภาพหนึ่งจะได้รับคำวิจารณ์ที่ดีเพียงอย่างเดียวนั้นย่อมจะเป็นไปไม่ได้ ต้องมีข้อเสียบ้างแต่น้อยกว่าข้อดี

   ที่มา  https://topbestbrand.com/บริษัทประกันสุขภาพที่ด/