อบรม CPR รุ่นที่ 2


“โรงพยาบาลปาย จัดโครงการ อบรมหลักสูตรฟื้นคืนชีพขั้นต้นและขั้นสูง แก่บุคลากรสาธารณสุขอำเภอปาย และหน่วยงาน กู้ชีพกู้ภัย ในวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงพยาบาลปาย โดยแพทย์ประจำโรงพยาบาลปาย”

From อบรม CPR รุ่นที่ 2. Posted by โรงพยาบาลปาย on 8/08/2014 (Showing 32 of 46 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2