ประชุมการป้องกันควบคุมโรคระบบทางเดินอาหาร


“วันเสาร์ ที่ 23 สิงหาคม 2557 นายอำเภอปาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย และโรงพยาบาลปาย ร่วมกับสถานศึกษาในอำเภอปาย และผู้ประกอบการร้านอาหารในสถานศึกษา ได้ทำการประชุม หารือ เพื่อหามาตรการในการดูแล ป้องกัน เกี่ยวกับโรคในระบบทางเดินอาหาร อาหารเป็นพิษ”

From ประชุมการป้องกันควบคุมโรคระบบทางเดินอาหาร. Posted by โรงพยาบาลปาย on 8/28/2014 (24 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2