งานเลี้ยง “กายไกล ใจผูกพัน


“วันที่ 29 กันยายน 2557 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปาย ร่วมกันจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ คุณสุพิณ สารคำ และ คุณอัมพร สวัสดิชัย
และเลี้ยงส่ง นายแพทย์อภินัช รุ่งเรืองโรจนชัย และ คุณณัชยา เหล่าอุุล นักโภชนากรโรงพยาบาลปาย ด้วยบรรยากาศอันแสนอบอุ่น ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงพยาบาลปาย”

From งานเลี้ยง “กายไกล ใจผูกพัน”. Posted by โรงพยาบาลปาย on 10/01/2014 (Showing 56 of 125 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2