กิจกรรมทำบุญสถูปเนื่องในวันปีใหม่และผ่านการรับรอง HA


“เช้านี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปายได้พร้อมใจกันทำบุญสถูปเนื่องในวันปีใหม่และผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานต่อไป”

From ทำบุญสถูปเนื่องในวันปีใหม่และผ่านการรับรอง HA. Posted by โรงพยาบาลปาย on 1/15/2015 (Showing 56 of 86 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2