กิจกรรมทำบุญใส่บาตร


“วันนี้ 25 ก.พ. 2559 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปายพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปายร่วมกันทำบุญใส่บาตรเพื่อเป็นสิริมงคล ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร สมบัติทุกท่านเทอญ”

From เช้านี้ทำบุญใส่บาตร. Posted by โรงพยาบาลปาย on 2/25/2016 (56 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2