บรรยากาศทำบุญตักบาตรยามเช้าในโรงพยาบาล


“บรรยากาศทำบุญตักบาตรยามเช้าในโรงพยาบาลเนื่องในวันพระ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 14 ค่ำ เดือน 9 ขออนุโมธนากับทุกท่าน มีความสุขกับการทำงานทุกท่านนะครับ สาธุ”

From บรรยากาศทำบุญตักบาตรยามเช้าในโรงพยาบาล. Posted by โรงพยาบาลปาย on 9/01/2016 (15 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2