ประกาศ รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

ประกาศ รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 

=> ประกาศโรงพยาบาลปาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,960 บาท

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 10,200 บาท

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล    จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 7,590 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>รับสมัครงาน ต.ค.63 จำนวน 3 อัตรา

=> ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลปาย ตั้งแต่วันที่ 14 – 26 ตุลาคม 2563 ในวันเวลาราชการ
=>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00 น.ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลปาย
=>  ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 29 ตุลาคม 2563  ณ ห้องประชุมเอื้องโมกข์
– เวลา 09:00 – 10:30 น. สอบข้อเขียน ตำแหน่ง 1.2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
– เวลา 09:00 – 12:00 น. สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง 1.1 นักกิจกรรมบำบัด และ 1.3 พนักงานช่วยการพยาบาล
– เวลา 13:00 – 16:30 น. สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง 1.2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
=>  ประกาศผลสอบคัดเลือกในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00  น.ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างห้องบริหาร
=>  บรรจุและแต่งตั้ง โดยให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องบริหาร หากไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศจากงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลปาย