ประกาศ รพ.ปาย : รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

=> ประกาศโรงพยาบาลปาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,960 บาท

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 10,200 บาท

3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 7,590 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> รับสมัครงาน สค.63 จำนวน 3 อัตรา

=> ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลปาย ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 – 21 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ
=>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น.ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลปาย
=>  ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 25 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมเอื้องโมกข์
– สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
– สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.30 น.สอบสัมภาษณ์ ทั้ง 3 ตำแหน่ง
=>  ประกาศผลสอบคัดเลือกในวันที่  26 สิงหาคม 2563 เวลา 19.00  น.ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างห้องบริหาร
=>  บรรจุและแต่งตั้ง โดยให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กันยายน 2563  ณ ห้องบริหาร หากไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศจากงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลปาย