ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพกฤษภาคม (แบบ สฃร.๑) บนเว็บไซต์ของ โรงพยาบาล

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพกฤษภาคม (แบบ สฃร.๑) บนเว็บไซต์ของ โรงพยาบาล

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่>>>>>1. หนังสือขอนุญาตเผยแพร่ พ.ค 2. แบบสรุป สขร เดือน พ.ค 63