ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน (แบบ สฃร.๑) บนเว็บไซต์ของ โรงพยาบาล

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน (แบบ สฃร.๑) บนเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาล

เพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>>1.หนังสือขอนุญาตเผยแพร่ เม.ย  2. แบบสรุป สขร เดือน เม.ย 63