ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม (แบบ สฃร.๑) บนเว็บไซต์ของ โรงพยาบาล

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม (แบบ สฃร.๑) บนเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาล

เพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>>1.  เผยแพร่แผน 20 _  2. สรุปแบบ  สขร เดือน มี.ค 63