รายผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และขออนุญาตนำเอกสารประกาศเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่>>>>ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน3.2.1-3