สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่>>>> 1.  3.2.3 รายงานผล ตค  2.  3.2.3 รายงานผล พ.ย