เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด

เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
วงเงินสูงสุด

อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่>>>>1.2 เอกสารการเผยแพร่ผ่านระบบ EGP วงเงินสูงสุด