เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงิน ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป

เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
วงเงิน ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป

อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่>>>>1.1 เอกสารการเผยแพร่ผ่านระบบ EGP วงเงิน 5000 บาทข