รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ประกาศ รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 

=> ประกาศโรงพยาบาลปาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> ประกาศรับสมัครงาน 2 อัตรา

=>  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  17  – 25 เมษายน 2562
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.ปาย
=>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น.ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างห้องบริหาร
=>  ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเอื้องโมกข์
– สอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้) เวลา 09.00 เป็นต้นไป
– สอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) เวลา 09.00 น. สอบปฎิบัติเวลา 13.30 น.
=>  ประกาศผลสอบคัดเลือกในวันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างห้องบริหาร
=>  บรรจุและแต่งตั้ง โดยให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  เป็นต้นไป หากไม่มารายงานตัวในวันดังกล่า่วถือว่าสละสิทธิ์