รพ.ปาย ITA : จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาและมาตรการป้องกันการทุจริต

โรงพยาบาลปายขอเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต
เรื่องเกณฑ์จริยธรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมขายยาและมาตรการป้องกันการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ

เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย อ่านรายละเอียดตามเอกสารคลิกเพิ่มเติมด้านล่างนี้ครับ

EฺB17 ข้อ 2-2

มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ คลิกอ่านเพิ่มเติมด้านล่างนี้ครับ

EB17 ข้อ 2-3