แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐและส่งเสริมจริยธรรมของโรงพยาบาลปาย

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>>แผนปฏิบัติการต่อต้านทุจริตEB23