รพ.ปาย : การติดตามโครงการ คปสอ.ปาย ปี 62

โรงพยาบาลปายขอเผยแพร่เอกสาร
เรื่องการติดตามโครงการเครือข่ายสุขภาพอำเภอปาย ปี 2562

   โรงพยาบาลปายขอเผยแพร่ตารางการติดตามโครงการของเครือข่ายสุขภาพอำเภอปาย ประจำปี 2562 ดังนี้ท่านสามารถคลิกเลือกอ่านเอกสารตามหัวข้อด้านล่างนี้ได้เลยครับ

EB9 ข้อ 1(3))

> EB 9 ข้อ 1 (2) ย 1

> EB 9 ข้อ 1(2) ย 2

> EB 9 ข้อ 1(2) ย 3

> EB 9 ข้อ 1(2) ย 4