รพ.ปาย : รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 61

โรงพยาบาลปาย ขอเผยแพร่เอกสาร 
เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2561

รพ.ปาย ขอเผยแพร่เอกสาร เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2561

ตามเอกสารแนบดังนี้ คลิกเพื่ออ่านเอกสารดังกล่าว > EB11 ข้อ2