รพ.ปาย : เผยแพร่เอกสารการอนุมัติแผน ประจำปี 2562

โรงพยาบาลปาย ขอเผยแพร่เอกสาร
เรื่อง อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจำปี 2562

โรงพยาบาลปายขอเผยแพร่เอกสารการอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจำปี 2562 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย ทั้งหมด 37 โครงการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว ดังนี้

ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้โดยการคลิกอ่านเอกสารแนบด้านล่างนี้ได้เลยครับ

เอกสารเกี่ยวกับการอนุมัติแผน    > 1 อนุมัติแผน

เอกสารเกี่ยวกับสารบัญแผนยุทธ์ > 2 สารบัญแผนยุทธ

เอกสารเกี่ยวกับการสรุปโครงการ > 3 สรุปโครงการ

เอกสารเกี่ยวกับโครงการในรายละเอียด >  4 ย 1

เอกสารเกี่ยวกับโครงการในรายละเอียด > 5 ย 2

เอกสารเกี่ยวกับโครงการในรายละเอียด > 6 ย 3

เอกสารเกี่ยวกับโครงการในรายละเอียด > 7 ย 4

 

เอกสารลงวันที่ 2 มกราคม 2562 อนุมัติโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน