รพ.ปาย : รับสมัครลูกจ้าง 3 อัตรา

ประกาศ รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 

=> ประกาศโรงพยาบาลปาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,200 บาท
2. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,960 บาท ปฏิบัติงานที่ งานประกันสุขภาพ รพ.ปาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> รับสมัครงานลูกจ้าง 3 อัตรา

=>  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  12 – 26 มีนาคม 2562 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.ปาย
=>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD)
=>  ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเอื้องโมกข์

– สอบข้อเขียน เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ยกเว้น พนักงานเปลรอสอบสัมภาษณ์เลย

– สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 น.เป็นต้นไแ

=>  ประกาศผลสอบคัดเลือกในวันที่ 29  มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD)
=>  บรรจุและแต่งตั้ง โดยให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 เมษายน  2562 เวลา 08.30 เป็นต้นไป หากไม่มารายงานตัวในวันดังกล่า่วถือว่าสละสิทธิ์