รพ.ปาย : ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้าง 5 ตำแหน่งและตัวสำรอง

  1. ประกาศรพ.ปาย : ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 5 ตำแหน่ง 

=> ตามที่ประกาศโรงพยาบาลปาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 5 ตำแหน่งนั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการรับสมัคร่จนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว จึงขอประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกผู้ที่ได้รับเลือกให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวดังนี้
1. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท ปฏิบัติงานที่งานจ่ายกลาง
คือ นางสาวเกสรา เกียรติยศ    ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

2. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
คือ – นางสาวศิริลักษณ์ หู่เลา     ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

3. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
คือ – ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยนอก(OPD)
คือ –  นางสาวนิชนันท์ เกียรติยศ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

5. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,960 บาท ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.แพมบก
คือ –  นายจตุพร มณีสาร ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

=>   จึงขอให้ผู้ได้รับการผ่านการสอบคัดเลือกให้มาทำการรายงานตัวในวันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ห้องบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปายหากไม่มารายงานตัวในวันดังกล่า่วถือว่าสละสิทธิ์

กรณีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในลำดับถัดมา(ติดสำรอง) สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารที่แนบเพิ่มเติมด้านล่างนี้ครับ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> ประกาศผล 5 ตำแหน่ง และตัวสำรอง

*แก้ไขรายชื่อตัวสำรองซ้ำกัน ขออภัยความผิดพลาดไว้ ณ ทีนี้