รพ.ปาย :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้าง 5 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ รพ.ปาย

ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
ตำแหน่งพนักงานเปล
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

จึงประกาศขอให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่  28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเอื้องโมกข์ โรงพยาบาลปาย  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกแต่ละตำแหน่งได้จากเอกสารเพิ่มเติมในประกาศด้านล่างนี้

อ่านรายละเอียดเพิมเติมผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก คลิก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 5 ตำแหน่ง