คู่มือการติดตั้งใช้งาน Smart Card ในการเข้าถึงฐานข้อมูล HDC V.4

 • ปรับระบบ Security ของ HDC เป็นระบบ https โดยผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานได้ตามปกติ ระบบจะดำเนินการปรับเปลี่ยนให้เอง
 • เพิ่มเมนูนำเข้า/ส่งออกข้อมูล >> ตรวจสอบ/แก้ไข พิกัดของสถานพยาบาล ซึ่งผู้ใช้จะตรวจสอบได้เฉพาะหน่วยงานของตนเองเท่านั้น(login identified office) ซึ่งมีคำแนะนำในการดำเนินการในหน้าเพจนั้นเลย
 • โปรแกรมอ่าน Smart Card v1 เดิม ไม่สามารถใช้งานกับ HDC https ได้ จำเป็นต้องปรับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ v2
 • ขั้นตอนการใช้ Smart Card v2 [https] 
  – ติดตั้ง โปรแกรมอ่าน Smart Card Agent ตาม link นี้พร้อม reboot เครื่อง
  – ต่อเครื่องอ่าน Smart Card ไว้กับคอมพิวเตอร์ก่อนเปิดครื่องเสมอ
 • สำหรับการใช้ Smart Card https ครั้งแรก
  – เปิด Browser เช่น Chrome ,Firefox … แล้วเรียก https://localhost:8443/smartcard/data/
  – ทำตามขั้นตอนในรูปภาพนี้สำหรับ Chrome และ firefox
 • หลังจากนั้นทำตามขั้นตอนปกติของการใช้ Smart card ใน HDC ก่อนหน้านี้ได้เลย

  รายละเอียดเพิ่มเติม https://msn.hdc.moph.go.th/hdc/main/whatnew.php