ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมปี 2561 จัดโดย วพบ.พะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร / อบรมต่างๆ ที่จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (วพบ.พะเยา) ปีงบประมาณ 2561 มีดังต่อไปนี้ 

1. อบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท วันที่ 15 – 19 ม.ค.2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ คลิก 

2.  อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเด้ก ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท วันที่ 2 – 4 พ.ค.2561

รายละเอียดเพิ่มและสมัครได้ คลิก 

3. อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งในชุมชน (Cancer care in community) ลงทะเบียนคนละ 15,000 บาท จัด 4 ครั้งด้วยกัน ครั้งที่ 1 วันที่ 23-27 เม.ย.2561 // ครั้งที่ 2 วันที่ 21 – 25 พ.ค.2561 // ครั้งที่ 3 วันที่ 2 – 6 มิ.ย.2561 // ครั้งที่ 4 วันที่ 23- 27 ก.ค.2561
รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร คลิกที่นี่ 

4. อบรมผู้จัดการรายโรคกรณีโรคเรื้อรั้ง อบรมวันที่ 12 – 23 ก.พ.2561 ค่าลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร คลิก 

ผู้สนใจในหลักสูตรใด สามารถคลิกดูรายละเอียดใต้หลักสูตรนั้นได้เลยครับ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรถามไปโดยตรงที่วิทยาลัยบรมราชชนนี พะเยา ครับ