คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก การให้บริการประชาชน โรงพยาบาลปาย

คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชนโรงพยาบาลปาย เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>>ข้อ 1 คู่มือกระบวนอำนวยความสะดวก