แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐและส่งเสริมจริยธรรมของโรงพยาบาลปาย รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>>แผนปฏิบัติการต่อต้านทุจริตEB23