กิจกรรมการทำบุญตักบาตและโภชนมิตรแก่ผู้ป่วยความดันเบาหวาน

โรงพยาบาลปาย ขอเผยแพร่การดำเนินงานกิจกรรมของ ITA  ในส่วนของกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมการทำบุญตักบาตร และกิจกรรมโภชนมิตรโดยให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วยความดัน เบาหวาน