รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ เอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่>>>>EB8(4) ข้อ 1สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน EB8(4)ร้อง.pdf12

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ เอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่>>>>>คู่มือการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน

แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โรงพยาบาลปาย

แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  โรงพยาบาลปาย เอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่คำสั่งผู้รับผิดชอบ.pdf12