ITA :การติดตามโครงการ คปสอ.ปาย ปี 62

โรงพยาบาลปาย ขอเผยแพร่เอกสารดังนี้ เรื่อง การติดตามโครงการ ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย รายละเอียดการดำเนินการการติดตามโครงการของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้ อ่านรายละเอียดคลิกอ่าน > EB12 ข้อ2