รพ.ปาย : สรุปงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ ก.สธ.ประจำปี 2562

โรงพยาบาลปาย ขอเผยแพร่เอกสาร  เรื่อง การสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 รพ.ปาย ขอเผยแพร่เอกสาร เรื่องการสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด 38 โครงการแยกตามยุทธศาสตร์ ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย ตามเอกสารแนบดังนี้ คลิกเพื่ออ่านเอกสารดังกล่าว > EB 11 ข้อ2   

EB 11 (2) ข้อ 4

ขออนุญาตนำข้อมูลรายงานประขุมซมรมส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสำนึกสุจริต โรงพยาบาลปายเผยแพร่ บนเวปไซตํของหน่วยงาน รายละเอียดเพิ่มอยู่  ชนิดไฟล์ .PDF >>>>คลิกที่นี่