รพ.ปาย : รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 61

โรงพยาบาลปาย ขอเผยแพร่เอกสาร  เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2561 รพ.ปาย ขอเผยแพร่เอกสาร เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2561 ตามเอกสารแนบดังนี้ คลิกเพื่ออ่านเอกสารดังกล่าว > EB11 ข้อ2

EB 11 (2) ข้อ 4

ขออนุญาตนำข้อมูลรายงานประขุมซมรมส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสำนึกสุจริต โรงพยาบาลปายเผยแพร่ บนเวปไซตํของหน่วยงาน รายละเอียดเพิ่มอยู่  ชนิดไฟล์ .PDF >>>>คลิกที่นี่