รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา ปราบยุง หมู่บ้านในเขต อบต.เวียงใต้

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา ปราบยุง หมู่บ้านในเขต อบต.เวียงใต้ ดูเพิ่มเติม>>>>ขอรายงานผลการดำเนินงานงานกิจกรรมจิตอาสาปราบยุง

ภาพกิจกรรมการวางแผนการดำเนินงานไข้เลือดออกปีงบประมาณ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมการวางแผนการดำเนินงานไข้เลือดออกปีงบประมาณ๒๕๖๒ ดูเพิ่มเติม>>>ภาพกิจกรรม การประชุมวางแผนการดำเนินงาน