สสจ. นราธิวาส ดูงาน คปสอ.ปาย

“วันที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เดินทางมาดูงาน ระบบการดูแล ส่งเสริม พัฒนาด้านสุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงพยาบาลปาย” From สสจ. นราธิวาส ดูงาน คปสอ.ปาย. Posted by โรงพยาบาลปาย on 9/09/2014 (11 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

อบรมอัคคีภัย

“วันที่ 10 – 12 กันยนยน 2557 โรงพยาบาลปาย จัดอบรม ให้ความรู้ในการรับมือ ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์เกี่ยวกับอัคคีภัย แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปายทุกคน เพื่อความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และผู้ป่วย และสามารถควบคุมสถานการณ์ให้มีความเสียหายน้อยที่สุด ภายใต้ชื่อโครงการ ” พร้อมเสมอเมื่อเจออัคคีภัย ” ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงพยาบาลปาย” From อบรมอัคคีภัย. Posted by โรงพยาบาลปาย on 9/11/2014 (Showing 40 of 54 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 57

“๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรสาธารณสุขที่เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๙ ท่าน ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน” From งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 57. Posted by โรงพยาบาลปาย on 9/15/2014 (Showing 56 of 100 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

งานเลี้ยง “กายไกล ใจผูกพัน

“วันที่ 29 กันยายน 2557 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปาย ร่วมกันจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ คุณสุพิณ สารคำ และ คุณอัมพร สวัสดิชัย และเลี้ยงส่ง นายแพทย์อภินัช รุ่งเรืองโรจนชัย และ คุณณัชยา เหล่าอุุล นักโภชนากรโรงพยาบาลปาย ด้วยบรรยากาศอันแสนอบอุ่น ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงพยาบาลปาย” From งานเลี้ยง “กายไกล ใจผูกพัน”. Posted by โรงพยาบาลปาย on 10/01/2014 (Showing 56 of 125 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

ชาวรพ.ปาย ร่วมกันทำบุญใส่บาตรส่งท้ายปี

“เช้านี้ วันที่ 29 ธันวาคม 2557 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปายพร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปาย ได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรส่งท้ายปีซึ่งจะทุกเดือนๆละครั้ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ขออนุโมธนาสาธุครับ” From ชาวรพ.ปาย ร่วมกันทำบุญใส่บาตรส่งท้ายปี. Posted by โรงพยาบาลปาย on 12/29/2014 (Showing 36 of 40 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

ชาวรพ.ปาย ร่วมกันทำบุญต้อนรับปีใหม่

“ชาวรพ.ปาย ร่วมกันทำบุญต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในวันทำงานวันแรกของปี ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและมีความสุขตลอดปีครับ สาธุ” From ชาวรพ.ปาย ร่วมกันทำบุญต้อนรับปีใหม่. Posted by โรงพยาบาลปาย on 1/05/2015 (24 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

กิจกรรมทำบุญสถูปเนื่องในวันปีใหม่และผ่านการรับรอง HA

“เช้านี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปายได้พร้อมใจกันทำบุญสถูปเนื่องในวันปีใหม่และผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานต่อไป” From ทำบุญสถูปเนื่องในวันปีใหม่และผ่านการรับรอง HA. Posted by โรงพยาบาลปาย on 1/15/2015 (Showing 56 of 86 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Pre Sport สามดอยสัมพันธ์

“ก่อนถึงวันจริง ศุกร์ – เสาร์ ที่ 30 – 31 มกราคม 2558 นี้ ณ เครือข่ายสุขภาพ รพ.ปาย กีฬาประจำปี สามดอยสัมพันธ์ แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่เหลือรอภาพวันจริง จากกล้อง ฝ่ายโสตฯ :D” From Pre Sport สามดอยสัมพันธ์. Posted by โรงพยาบาลปาย on 1/27/2015 (7 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

กีฬาสามดอยสัมพันธ์ ครั้งที่ 6

“กีฬาประจำปีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 3 เครือข่ายบริการสุขภาพ (ปาย – ปางมะผ้า – วัดจันทร์) โดยปี 2558 จัดเป็นครั้งที่ 6 และเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอปาย หรือ cup ปายเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 30 – 31 ม.ค.2558 ที่ผ่านมานี่เอง” From กีฬาสามดอยสัมพันธ์ ครั้งที่ 6. Posted by โรงพยาบาลปาย on 2/13/2015 (Showing 56 of 251 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

ภาพกิจกรรมทำกระทง

From Mobile Uploads. Posted by โรงพยาบาลปาย on 3/20/2014 (Showing 56 of 70 items) สวัสดีครับท่านผู้มารับบริการโรงพยาบาลปายทุกท่าน วันพรุ่งนี้วันอังคารที่ 22 ส.ค.2560 … หน่วยพยาบาล ประธานในพิธี พิธีกรคนสวย บู๊ทผลงาน ร.พ.สต.ที่ได้รับการคัดเลือก… Generated by Facebook Photo Fetcher 2

1 4 5 6 7 8