รพ.ปาย : ประสงค์รับสมัครลูกจ้างจำนวน 2 อัตรา

ประกาศ รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  => ประกาศโรงพยาบาลปาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,200 บาท 2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,960 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> ประกาศรับสมัครงาน 2 อัตรา =>  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  19 – 27  มิถุนายน 2562 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.ปาย =>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น.ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างห้องบริหาร =>  ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ […]

ประกาศ รพ.ปาย : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ (e-bidding)

ประกาศ รพ.ปาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์  ..ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)…   เอกสารตามรายละเอียด แนบดังเอกสารด้านล่างนี้ ดาวน์โหลด / คลิกเพื่ออ่านเอกสาร >> เอกสารแนบการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (e-bidding)

ENV : เชิญชวน จนท.สังกัด รพ.ปาย ส่งผลงานนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม “Let’s Save the world together”        – เป็นการประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแก่ชาวโรงพยาบาลปาย โดยขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปายทุกท่าน ส่งผลงานเข้าประกวดโดยแจ้งความประสงค์ได้ที่งานสุขาภิบาลครับ – โอกาสครั้งนี้สำหรับบุคลากรโรงพยาบาล โดยส่งผลงานในนามหน่วยงานภายในโรงพยาบาลปายหน่วยงานนั้นๆครับ

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ ทำพิธีส่งมอบโครงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แก่ รพ.ปาย

  บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) นำโดยประธานเจ้าหน้าบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท คุณชวลิต ทิพพาวนิช พร้อมคณะ จำนวน 4 ท่าน ได้ทำพิธีส่งมอบ โครงการสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ที่ทาง รพ.ปาย และนอกจากนี้ทางบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ฯ ยังได้มอบเงินบริจาคให้แก่ รพ.ปาย ไว้สำหรับให้ รพ.ปาย โดยมี นายวัฒนชัย วิเศษสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปายเป็นผู้ทำพิธีรับมอบดังกล่าวจากบริษัท GPSC เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ประกาศ รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  => ประกาศโรงพยาบาลปาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> ประกาศรับสมัครงาน 2 อัตรา =>  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  22 – 30 พฤษภาคม 2562 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.ปาย =>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 30 พฤษภาคม  2562 เวลา 17.00 น.ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างห้องบริหาร =>  ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเอื้องโมกข์ =>  ประกาศผลสอบคัดเลือกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 […]

สสจ.มส.อบรมพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานฉบับใหม่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดอบรมบุคลากรใน โรงพยาบาลทุกแห่ง 7 แห่งเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานฉบับใหม่ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิชชาพรเฮ้าส์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ประกาศ รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  => ประกาศโรงพยาบาลปาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท 2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> ประกาศรับสมัครงาน 2 อัตรา =>  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  17  – 25 เมษายน 2562 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.ปาย =>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น.ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างห้องบริหาร =>  ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ […]

รพ.ปาย :ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างจำนวน 3 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโดยจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1 อัตรา 1.นางสาวธนาภรณ์ ไกรเกริกเกียรติ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา 2.นายธนาดล จันทร์โสภา ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเปล 1 อัตรา 3.นายสิริพิศุทธิ์  นุโพ  ผู้สอบผ่านการคัดลือก จึงประกาศขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน  2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลปาย  หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ อ่านรายละเอียดเพิมเติมมผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คลิก ประกาศผลสอบลูกจ้าง 3 อัตรา

1 2 3 11