ประชาสัมพันธ์: แรงงานต่างด้าวกลับมาตรวจสุขภาพซ้ำ รพ.ปาย

  สำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ(เมียนมา กัมพูชา ลาว) ที่ทำการซื้อบัตรประกันสุขภาพไว้กับ รพ.ปายทุกประเภท (บัตร 500 บาท , บัตร 730 บาท และบัตร 3200 บาท) ที่ยังคงถือบัตรประกันสุขภาพดังกล่าวและยังไม่หมดอายุคุ้มครอง (มี.ค.63) และไม่ใช่สิทธิประกันสังคม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติดังกล่าวให้กลับมาตรวจสุขภาพซ้ำเพื่อให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ตามกองทุนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ ->> ตรวจสอบวันนัดตรวจสุขภาพ <<— 1.โปรดนำบัตรประกันสุขภาพ พร้อมบัตรประจำตัวมาแสดงเพื่อขอเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ที่ห้องประกันสุขภาพ (เบอร์ 20) ** ค่าใช้จ่ายมีเพียงค่าตรวจสุขภาพ บัตรประกันสุขภาพสามารถใช้ต่อได้หลังจากตรวจสุขภาพจนกว่าจะหมดอายุ ** ประชาสัมพันธ์โดย : งานประกันสุขภาพ

ผอ.รพ.ปาย รับมอบเงินสนับสนุนจากกลุ่มผู้จัดงาน Jive Garden 13

นพ.วัฒนชัย วิเศษสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย เข้ารับมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลปายและเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัติโนมัติ(AED) จากทางกลุ่มผู้จัดงาน Jive Garden ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดงานโดย Warmup cafe และบริษัทเมดเทคเฮลท์แคร์จำกัด เมื่อคืนวันที่ 19 มกราคมที่ ผ่านมา ณ ลานจัดกิจกรรมปายวิวพ้อยน์ (Pai Viewpoint)

แนะนำช่องทางติดต่อ กลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.ปาย (Line@)

แนะนำช่องทางออนไลน์การติดต่อกับทางกลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.ปาย สามารถติดต่อได้ทางไลน์แอท (Line@) ได้ที่ ID:@bxs2932h (มี @ ด้วย) หรือสแกน QR code ด้านล่างนี้ได้เลย

กองวิศวกรรมการแพทย์ฯ เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมกิจกรรมของ รพ.ปาย

วันที่ 10 มกราคม 2561 กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมกิจกรรมการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ของโรงพยาบาลปาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมี นพ.วัฒนชัย วิเศษสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย ให้การต้อนรับ

รพ.ปาย : ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้าง 5 ตำแหน่งและตัวสำรอง

ประกาศรพ.ปาย : ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 5 ตำแหน่ง  => ตามที่ประกาศโรงพยาบาลปาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 5 ตำแหน่งนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการรับสมัคร่จนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว จึงขอประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกผู้ที่ได้รับเลือกให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวดังนี้ 1. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท ปฏิบัติงานที่งานจ่ายกลาง คือ นางสาวเกสรา เกียรติยศ    ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 2. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท คือ – นางสาวศิริลักษณ์ หู่เลา     ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 3. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท คือ – ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 […]

รพ.ปาย :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้าง 5 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ รพ.ปาย ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จึงประกาศขอให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่  28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเอื้องโมกข์ โรงพยาบาลปาย  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกแต่ละตำแหน่งได้จากเอกสารเพิ่มเติมในประกาศด้านล่างนี้ อ่านรายละเอียดเพิมเติมผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก คลิก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 5 ตำแหน่ง

รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศ รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  => ประกาศโรงพยาบาลปาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท ปฏิบัติงานที่งานจ่ายกลาง 2. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท 3. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท 4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยนอก(OPD) 5. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,960 บาท ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.แพมบก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> ประกาศรับสมัครลูกจ้าง 5 อัตรา =>  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  […]

รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (พยาบาลวิชาชีพ)

ประกาศ รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  => ประกาศโรงพยาบาลปาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,960 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา  =>  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  9 – 16 พฤศจิกายน 2561 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.ปาย =>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างห้องบริหาร =>  ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเอื้องโมกข์ =>  ประกาศผลสอบคัดเลือกในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างห้องบริหาร =>  บรรจุและแต่งตั้ง โดยให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 […]

1 2 3 8