ประชาสัมพันธ์โครงการเวทีนี้ต้องมีพี่เลี้ยง

โครงการเวทีนี้ต้องมีพี่เลี้ยง โรงพยาบาลปายได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพจนได้รับการรับรองคุณภาพ Re accreditation ๒ เมื่อปี ๒๕๕๘ และจะหมดอายุการรับรองในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ทีมนำเฉพาะด้านและหน่วยงานทุกหน่วยงาน ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและเจ้าหน้าที่มีความปิติสุขจากการพัฒนา ๒ P-Safety Goal จึงได้จัดทำโครงการเวทีนี้ต้องมีพี่เลี้ยงขึ้นมาเพื่อให้ทีมงาน หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมที่ดีในการรับรอง Re accreditation ๓ ครั้งนี้ มีผู้ที่ผ่านประสบการณ์คอยให้คำชี้แนะ เติมเต็มส่วนขาด และให้มีความมั่นใจในการขอรับการประเมินและรับรองที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ชนิดไฟล์ .pdf

สังเกตอย่างไร เมื่อผู้สูงวัยมี “ภาวะซึมเศร้า”

“ภาวะซึมเศร้า” เป็นปัญหาใหญ่ในผู้สูงอายุที่หลายคนมักมองข้าม เพราะไม่ใช่โรคภัยที่แสดงอาการทางร่างกายอย่างชัดเจน แต่แท้จริงแล้วหากปล่อยไว้ภาวะเช่นนี้จพกัดกร่อนจิตใจ และอาจนำไปสู่ “โรคซึมเศร้า” ซึ่งกระทบต่อความสุขในชีวิต และยังอาจส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างอีกด้วย                 หากผู้สูงอายุมี “ภาวะซึมเศร้า” ท่านควรทำอย่างไร เมื่อผู้สูงอายุมีอาการดังต่อไปนี้ 1.กินอาหารได้น้อยมาก หรือแทบไม่กินเลย น้ำหนักลดลง คำแนะนำสำหรับผู้ดูแล  ผู้สูงอายุที่กินอาหารได้น้อยลงหรือน้ำหนักลดลง มีโอกาสที่จะขาดสารอาหาร ควรดูแลให้ได้รับอาหารอย่างเพียงพอ ให้กินอาหารอ่อน ย่อยง่าย และไม่กระทบต่อโรคประจำตัว 2.เบื่อหน่ายมาก อะไรที่เคยชอบก็ไม่อยากทำ/ไม่ค่อยสนใจ หรือไม่สนใจที่จะดูแลตัวเอง จากที่เคยเป็นคนใส่ใจดูแลตนเองมาก แต่ตอนนี้กลับไม่สนใจการแต่งตัว/ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง แม้แต่เรื่องง่ายๆ เช่น การแต่งตัว คำแนะนำสำหรับผู้ดูแล  พยายามกระตุ้นให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมง่ายๆ  ให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้น ควรกระตุ้นให้ผู้สูงอายุทำความสะอาดช่องปาก กระตุ้นให้เคลื่อนไหวร่างกาย และหากผู้สูงอายุมีปัญหาทางการได้ยิน ควรพบแพทย์เพื่อใส่เครื่องช่วยฟัง หรือหากมีปัญหาด้านการมองเห็น ควรให้ตรวจสายตาและใส่แว่นตา 3.ชวนไปไหนก็ไม่ค่อยอยากไป คำแนะนำสำหรับผู้ดูแล    กรณีผู้สูงอายุปลีกตัวจากผู้อื่น ใครชวนไปไหนก็ไม่อยากไป ถ้าปล่อยทิ้งไว้เช่นนี้จะทำให้ผู้สูงอายุปลีกตัวมากขึ้น อารมณ์จะยิ่งเลวร้ายลง ควรหากิจกรรมทำ โดยควรเริ่มจากกิจกรรมเล็กๆ ในครอบครัว 4.ตอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับ คำแนะนำสำหรับผู้ดูแล  หากผู้สูงอายุนอนกลางวัน แต่ถ้าง่วงมากให้นอนได้ระหว่าง 12.00-14.00 น. […]

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของโรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมระยะเวลา 12 เดือน ดังนี้ พื้นที่ภายในอาคารทั้งหมด ผนังภายนอกและภายในทั้งหมด เพดานทั้งหมดให้ทำความสะอาด พื้นภายในอาคารทั้งหมด ผนังภายนอกและภายในทั้งหมด เพดานทั้งหมด ดังรายละเอียดแนบ ชนิดไฟล์ .pdf ดาวน์โหลดที่นี่  

แบบสอบถามความพึงพอใจของการให้บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

แบบสอบถาม ความพึงพอใจของการให้บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล และเว็บไซต์ (เฉพาะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปายเท่านั้น) ทางลิงค์ด้านล่าง https://goo.gl/rvd2p2  หรือกดตรงนี้ กำลังโหลด…

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (6 รายการ)

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (6 รายการ) ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (6 รายการ) ดังต่อไปนี้ คือ 1.เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง 3.เครื่องชั่งน้ำหนักแบบคานสมดุลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 3 เครื่อง 4.เครื่องฟังเสียงทารกในครรภ์ (Drop tone) จำนวน 1 เครื่อง 5. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น จำนวน 4 เครื่อง 6. เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน 9 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกชนิดไฟล์ .pdf

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post-VAC) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู)

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post-VAC) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู) ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post-VAC) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู จำนวณ 1 เครื่อง (ราคางบประมาณ 840,000 บาท) สำหรับโรงพยาบาลปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ชนิดไฟล์.pdf  

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เลื่อนเปิดซองใบเสนอราคา

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เลื่อนเปิดซองใบเสนอราคา ตามประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ และเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09:00 นั้น เนื่องจาก ตามวันและเวลาดังกล่าวคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่สามารถดำเนินการได้ จึงขอเลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 11:00 น รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ .pdf

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาการจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง (หลังคา)

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาการจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง (หลังคา) ที่โรงพยาบาลปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาก่อสร้าง สอบราคาการจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง (หลังคา) ที่โรงพยาบาลปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องอสอน ราคางบประมาณในการจัดจ้าง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก (ชนิดไฟล์ .pdf)

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการเรียกสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ 2560 ของโรงพยาบาลปายและเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 90% ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ สอบราคาซื้อครุภัณพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลปาย ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง ราคางบประมาณเครื่องละ 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 2.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 9 เครื่อง ราคางบประมาณเครื่องละ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 8 เครื่อง ราคางบประมาณเครื่องละ 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (ชนิดไฟล์ […]

ผลกระทบจากหมอกควันไฟและการขอรับผ้าปิดจมูก

เนื่องจากในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี จังหวัดแม่ฮ่องสอนมักจะประบปัญหาหมอกควันไฟป่า ทำให้อากาศคุณภาพแย่ลง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะใน 4 กลุ่มโรคสำคัญ ได้แก่ 1.กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 2.กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด 3.กลุ่มโรคตาอักเสบ และ 4.กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ ดังนั้น – ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีหมอกควันหรือฝุ่นละออง – หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง – ดื่มน้ำมากๆ ใช้น้ำเกลือกลั้วคอ เพื่อป้องกันการเจ็บคอ – เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ – ถ้าจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ที่มีหมอกควันหรือฝุ่นละอองให้ใช้ผ้าปิดจมูก ซึ่งสามารถขอรับได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลปายนะครับ

1 2 3 4 9